حقوق‌ودستمزد

 

- تعریف انواع حقوق و مزایا و امکان اصلاح مشخصات آن به دلخواه کاربران (مشمول مالیات، مشمول بیمه، روزانه، ماهانه)

 

- امکان تعریف بسیاری از پارامترهای حقوق توسط کاربران، مانند ساعت کار ماهانه – روزانه، حداقل دستمزد -  حداکثردستمزد، درصد بیمه بیکاری، درصد بیمه سهم کارفرما و ... .

 

- تعریف و اضافه نمودن مزایا و کسور جدید توسط کاربران و با شرایط مالیاتی مختلف

 

- امکان تعریف و به روز رسانی جدول مالیاتی سالانه

 

- تعریف مشخصات انواع شغل و پست سازمانی، مراکز و واحدهای سازمانی، مدارک و رشته های تحصیلی

 

- امکان تعریف حقوق مربوط به گروه‌های شغلی (طبقه بندی مشاغل)

 

- تعریف مراکز و محل پرداخت‌های حقوق متعدد و مختلف

 

- معرفی و تعریف مشخصات کارگاه (کارگاه‌ها)

 

- امکان تعریف و مشخص نمودن روش و عوامل موثر در محاسبه بعضی از پارامترهای حقوق. مانند اضافه کار، حق شیفت، بازخرید، عیدی و ... .

 

- قابلیت تعریف پارامترهای مربوط به صدور سندحسابداری و چگونگی صدور سندحقوق به دلخواه کاربران

 

- معرفی و مشخصات اصلی و تکمیلی پرسنل به همراه معرفی مشخصات وابستگان پرسنل

 

- اطلاعات صدور حکم مربوط به انواع کارکنان اعم از قراردادی، رسمی، ساعتی

 

- اطلاعات انواع وام‌های پرداختی با مشخصات کامل آنها

 

- امکان تعریف مانده مرخصی پرسنل، مرخصی سالانه، دریافت و ثبت اطلاعات مربوط به انواع مرخصی‌های ماهانه

 

- دریافت و ثبت ریز اطلاعات مربوط به ماموریت پرسنل و محاسبه ماموریت

 

- ثبت و نگهداری مانده صندوق پس انداز کارکنان و بروز رسانی آن

 

- امکان ثبت اطلاعات کارکرد ماهانه به دوصورت انفرادی و گروهی شامل : مساعده، اضافه کار، تاخیر وکسرکار، غیبت و ...

 

- امکان تهیه و آماده سازی دیسکت بیمه با فرمت تامین اجتماعی

 

- امکان محاسبه ذخیره سنوات، عیدی و بن به دلخواه کاربران

 

- گزارش از احکام پرسنل بصورت جداگانه (چاپ حکم) و لیست پیوسته برای مراکز و واحد های مختلف

 

- گزارش از اطلاعات پرسنلی برای مراکز و واحد های مختلف

 

- امکان تهیه لیست کارکرد ماهانه

 

- گزارش از مساعده حقوق کارکنان به تفکیک مراکز و واحد های مختلف

 

- گزارش تفاوت حقوق ماه جاری با ماه قبل جهت مقایسه

 

- گزارش از لیست بیمه به صورت ریز و خلاصه به تفکیک مراکز و شعب

 

- لیست محاسبه حقوق به تفکیک مراکز و واحد ها

 

- گزارش خالص پرداختی حقوق

 

- لیست مالیات حقوق به تفکیک مراکز مالیاتی و دارایی

 

- خلاصه لیست مالیات حقوق به تفکیک (خلاصه پرداخت مالیات ماهانه) و آماده‌سازی فایل های دارایی

 

- گزارش از اقساط و مانده وام به تفکیک و خلاصه

 

- امکان چاپ فیش حقوق

 

- گزارش از صندوق پس‌انداز کارکنان بصورت انباشته و ریز اطلاعات

 

- گزارش از ماموریت کارکنان به تفکیک مراکز و واحدها

 

- گزارش وضعیت مرخصی پرسنل شامل مرخصی استفاده شده و مانده مرخصی

 

- امکان محاسبه اتوماتیک عیدی سالانه و تهیه انواع گزارش عیدی

 

- امکان تسویه حساب با پرسنل و چاپ آن و بازخرید کارکنان به دلخواه کاربران

 

- گزارش بن کارکنان بصورت ماهانه یا انباشته

 

-امکان استفاده از Keyboard درفرم های مختلف بدون استفاده از Mouse

 

- امکان استفاده از فرم های مختلف به طور هم زمان (MDI  FORM)

 

- امکان انتقال اطلاعات به EXCEL