مدیریت سبدسهام

 

- امکان تعریف شرکت‌های بورسی و غیر بورسی و همچنین اطلاعات عمومی آنها.

 

- طبقه بندی شرکت‌های بورسی و غیر بورسی بر اساس گروه های بورس یا هر گروه بندی که مد نظر کاربران باشد.

 

- امکان تعریف دوره های مالی شرکت‌ها.

 

- امکان تعریف مشخصات کارگزاران بورس.

 

- امکان ارتباط شرکت‌های بورسی و غیر بورسی تعریف شده با کد های حسابداری در سیستم مالی شرکت جهت یکنواختی اسامی و نام شرکت‌های تعریف شده در سیستم ها.

 

- امکان ارتباط کارگزاران تعریف شده با کد های حسابداری در سیستم مالی شرکت جهت یکنواختی اسامی و نام شرکت‌های تعریف شده در سیستم ها.

 

- تعریف ورود اطلاعات پارامترها و درصد های مختلف برای سهام یا حق تقدم، فرابورس، اوراق مشارکت و ... از جمله کارمزد، تسهیلات، مالیات به تفکیک خرید و فروش ...

 

- تعریف ورود اطلاعات تخفیف های کارگزاران مختلف جهت کارمزد خرید و فروش ...

 

- امکان تعریف انواع کد سهامداری شرکت که در معاملات بورس مورد استفاده قرار می گیرد.

 

- ورود اطلاعات آمار روزانه معاملات بورسی برای شرکت‌های بورسی.

 

- امکان دریافت و بروز رسانی آمار معاملات روزانه بورس از طریق شبکه اینترنت و اتصال به سایت بورس اوراق بهادار تهران.

 

- ورود اطلاعات اعلامیه های خرید و فروش سهام بصورت دستی و توسط کاربران.

 

- امکان دریافت و بروز رسانی اتوماتیک اعلامیه های خرید و فروش سهام از فایل های ارائه شده توسط شرکت خدمات بورس و ذخیره آن پس از کنترل های لازم.

 

- امکان ورود اطلاعات سرمایه شرکت‌ها ی بورسی و غیر بورسی.

 

- امکان ورود اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌ها ی بورسی و غیر بورسی.

 

- امکان دریافت سرمایه شرکت‌ها و همچنین افزایش سرمایه از طریق بورس اوراق بهادار تهران در دست بررسی و اقدام می باشد.

 

- ورود اطلاعات سود اعلام شده شرکت‌ها (Eps,Dps) و بروزرسانی آنها از طریق دریافت از سایت بورس.

 

- امکان شناسایی مبلغ سود سهام شرکت‌ها بعد از تشکیل مجامع و ذخیره آنها در تاریخ فوق.

 

- اطلاعات مربوط به دریافت سود سهام از شرکت‌ها.

 

- امکان صدور سند حسابداری با کنترل های لازم به شرح زیر:

 

  1. سند حسابداری خرید سهام

 

  2. سند حسابداری فروش سهام

 

  3. سند حسابداری افزایش سرمایه شرکت‌ها

 

  4. سند حسابداری شناسایی سود

 

- امکان تهیه گزارش‌ها ی متنوع از آمار معاملات روزانه شرکت‌ها.

 

- امکان تهیه گزارش شاخص های معاملات روزانه بورس.

 

- گزارش از عملکرد بورس اوراق بهادار تهران .

 

- گزارش از عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

 

- امکان تهیه انواع گزارش های معاملات سهام از جمله :

 

  1. ریز معاملات سهام در محدوده تاریخ به تفکیک خرید و فروش

 

  2. انباشته معاملات سهام در محدوده تاریخ به تفکیک خرید و فروش

 

  3. معاملات سهام در محدوده تاریخ به تفکیک کارگزاری و یا شرکت ها

 

  4. معاملات سهام در محدوده تاریخ به تفکیک کد سهامداری شرکت

 

- گزارش سود و زیان فروش سهام شرکت‌ها در محدوده ای از تاریخ و برحسب گروه ها و ریز یا خلاصه سود و زیان.

 

- گزارش سرمایه ها و افزایش سرمایه شرکت‌ها بر حسب نوع شرکت و در محدوده تاریخ.

 

- گزارش از سود اعلام شده شرکت‌ها به تفکیک نوع آنها درمحدوده تاریخ.

 

- گزارش مقایسه قیمت تمام شده و بهای بورس به تفکیک گروه اصلی و فرعی، طبقه بندی  شرکت‌ها، کلیه شرکت‌ها یا انتخاب شرکت‌های خاص و ...

 

- گزارش از تغییرا ت پرتفوی در طی یک دوره مشخص به همراه ریز اقلام تشکیل دهنده تغییرات .

 

- امکان استفاده از Keyboard درفرم های مختلف بدون استفاده از Mouse

 

- امکان استفاده از فرم های مختلف به طور هم زمان (MDI  FORM)

 

- امکان انتقال اطلاعات به EXCEL